สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50200741
ISBN 9749375009
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number อ DS570 บ292 2549
ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • บ้านพ่อที่ลุ่มน้ำปากพนัง / เรียบเรียงโดย เชษฐ ตันสกุล
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มูลนิธิร่วมพัฒนาแผ่นดินเกิดลุ่มน้ำปากพนัง สนองพระราชดำริ, 2549.
  บรรณลักษณ์ 151 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • ลุ่มน้ำปากพนัง
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • เชษฐ ตันสกุล,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 05/06/50
 • LLLLL
 • บ้านพ่อที่ลุ่มน้ำปากพนัง / เรียบเรียงโดย เชษฐ ตันสกุล
 • ลุ่มน้ำปากพนัง
 • เชษฐ ตันสกุล,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  50200741  อ DS570 บ292 2549  ให้บริการ  ไม่ได้
   หนังสืออ้างอิง | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [8296]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28