สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50200695,ฉ.1 50200696,ฉ.2
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number BQ990 พ346บ 2550
ชื่อผู้แต่ง
 • พระปลัดสุธีรัตน์ จนฺทสุวณฺโณ
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • บันทึกหลวงปู่ / พระปลัดสุธีรัตน์ จนฺทสุวณฺโณ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ :|b บริษัท โมเดอร์นฟิล์ม เซ็นเตอร์ จำกัด,|c 2550.
  บรรณลักษณ์ 117 หน้า :|b ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  หัวเรื่อง
 • บันทึกหลวงปู่
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 24/05/50
 • พระปลัดสุธีรัตน์ จนฺทสุวณฺโณ
 • LLLLL
 • บันทึกหลวงปู่ / พระปลัดสุธีรัตน์ จนฺทสุวณฺโณ
 • บันทึกหลวงปู่

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  50200696  BQ990 พ346บ 2550 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  50200695  BQ990 พ346บ 2550 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [8283]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |