สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50100702
ISBN 9789747707038
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number สพร PL4209 บ123 2550
ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • บทกลอนสอนชีวิต / สุภาพ ณ นคร
 • พิมพลักษณ์ ขอนแก่น : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
  บรรณลักษณ์ 107 หน้า ; 21 ซม.
  Series
 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป : ศาสตร์ในการเรียนรู้เพื่อชีวิต ลำดับที่ 3
 • หัวเรื่อง
 • บทกลอน
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 24/05/50
 • LLLLL
 • บทกลอนสอนชีวิต / สุภาพ ณ นคร
 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป : ศาสตร์ในการเรียนรู้เพื่อชีวิต ลำดับที่ 3
 • บทกลอน

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  50100702  สพร PL4209 บ123 2550  ให้บริการ  ไม่ได้
   สิ่งพิมพ์รัฐบาล | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [8241]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28