สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50100007
ISBN 9748902749
ชื่อย่อห้องสมุด KKU cel TH-BaPIT kku-c kku-c
ภาษา THA
Call Number QK495.L52 ค131บ 2535
ชื่อผู้แต่ง
 • คณิตา เลขะกุล,
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • บัว : ราชินีแห่งไม้น้ำ / เรื่องและภาพ คุณหญิงคณิตา เลขะกุล
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งแรก
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มูลนิธิสวนหลวง ร.9, 2535.
  บรรณลักษณ์ 151 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • บัว.
 • บัว -- ภาพ.
 • บัว -- รวมเรื่อง.
 • ที่มาของทรัพยากร งปม. 2/4/50 80 บาท
 • คณิตา เลขะกุล,
 • LLLLL
 • บัว : ราชินีแห่งไม้น้ำ / เรื่องและภาพ คุณหญิงคณิตา เลขะกุล
 • บัว.
 • บัว -- ภาพ.
 • บัว -- รวมเรื่อง.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  50100007  QK495.L52 ค131บ 2535  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [8056]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28