สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50100103
ISBN 0071416501 (acid-free paper)
ชื่อย่อห้องสมุด DLC DLC UKM QBX TH-BaPIT
Call Number QA453 .G446g 2003
ชื่อผู้แต่ง
 • Gibilisco, Stan.
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • Geometry demystified / Stan Gibilisco.
 • พิมพลักษณ์ New York : McGraw-Hill, c2003.
  บรรณลักษณ์ viii, 310 p. : ill. ; 24 cm.
  หัวเรื่อง
 • Geometry.
 • Digital Access
 • ที่มาของทรัพยากร งปม. 2/4/50 535 บาท
 • Gibilisco, Stan.
 • LLLLL
 • Geometry demystified / Stan Gibilisco.
 • Geometry.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  50100103  QA453 .G446g 2003  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [8051]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28