สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50200543
ชื่อย่อห้องสมุด KKU cel TH-BaPIT kku-c kku-c
ภาษา ENG
Call Number BF431 .D232 [199-]
ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • Data interpretation.
 • Add Title
 • GRE : data interpretation.
 • พิมพลักษณ์ [S.l. : s.n., 199-]
  บรรณลักษณ์ 104 p. : maps ; 29 cm.
  หมายเหตุ Cover title: GRE : data interpretation.
  หัวเรื่อง
 • ABILITY -- TESTING.
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 12/03/50
 • LLLLL
 • Data interpretation.
 • GRE : data interpretation.
 • ABILITY -- TESTING.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  50200543  BF431 .D232 [199-]  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [7830]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28