สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50200539
ISBN 0132070286
ชื่อย่อห้องสมุด kku-c kku-c TH-BaPIT
Call Number TA405 .H624m 1994
ชื่อผู้แต่ง
 • Hibbeler, R.C.
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • Mechanics of materials / R.C. Hibbeler.
 • ครั้งที่พิมพ์ 2nd ed.
  พิมพลักษณ์ Upper Saddle, N.J. : Prentice Hall International, c1994.
  บรรณลักษณ์ 830 p. : ill. ; 26 cm.
  หัวเรื่อง
 • STRENGTH OF MATERIALS.
 • STRUCTURAL ANALYSIS (ENGINEERING)
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 12/3/50
 • Hibbeler, R.C.
 • LLLLL
 • Mechanics of materials / R.C. Hibbeler.
 • STRENGTH OF MATERIALS.
 • STRUCTURAL ANALYSIS (ENGINEERING)

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  50200539  TA405 .H624m 1994  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [7700]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |