สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50200232
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number จส บ131 2550
ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • บทสังเคราะห์เสียงจากชายแดนใต้/ นิพนธ์ แจ่มดวง เรียบเรียง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี, 2550
  บรรณลักษณ์ 31 หน้า ; |c21 ซม.
  หมายเหตุ pamphlet ดูที่แฟ้ม ภาคใต้
  หัวเรื่อง
 • ภาคใต้
 • ความรุนแรง -- ภาคใต้
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • นิพนธ์ แจ่มดวง
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 27/02/50
 • LLLLL
 • บทสังเคราะห์เสียงจากชายแดนใต้/ นิพนธ์ แจ่มดวง เรียบเรียง
 • ภาคใต้
 • ความรุนแรง -- ภาคใต้
 • นิพนธ์ แจ่มดวง

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  50200232  จส บ131 2550  ให้บริการ  ได้
   จุลสาร,กฤตภาค | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [7678]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28