สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50200336
ISBN 9748259072
ชื่อย่อห้องสมุด BC TH-BaPIT
ภาษา thaeng
Call Number อ CR6080 ย226 2549
ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • ยั่งยืนด้วยความพอเพียง = The crown property bureau on the path of sustainability / สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549.
  บรรณลักษณ์ 213 หน้า : ภาพประกอบ. ; 24 ซม.
  หัวเรื่อง
 • ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 27/2/50
 • LLLLL
 • ยั่งยืนด้วยความพอเพียง = The crown property bureau on the path of sustainability / สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  50200336  อ CR6080 ย226 2549  ให้บริการ  ไม่ได้
   หนังสืออ้างอิง | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [7669]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |