Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 49200058
ISBN 9746922629
ชื่อย่อห้องสมุด kku-c kku-c TH-BaPIT
Call Number HQ1750.3 ง251จ 2548
ชื่อผู้แต่ง
 • งวน ญิล
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • จิตวิญญาณมารดาธิปไตยในสังคมเขมร ; ปรอลึงเมียดาธิปเต็ย กน็องสังกุมขแมร์ / แต่งโดย งวน ญิล ;แปลโดย ภูมิจิต เรืองเดช
 • Add Title
 • ปรอลึงเมียดาธิปเต็ย กน็องสังกุมขแมร์
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งแรก
  พิมพลักษณ์ บุรีรัมย์ : โรงพิมพ์วินัย, 2548.
  บรรณลักษณ์ 155, [5] หน้า. ; 26 ซม.
  หัวเรื่อง
 • สตรี -- กัมพูชา |v ความเป็นอยู่และประเพณี
 • สตรีกับการเมือง -- กัมพูชา.
 • สตรี -- การดำเนินชีวิต -- กัมพูชา |x การดำเนินชีวิต
 • สตรี -- ภาวะสังคม -- กัมพูชา |x ภาวะสังคม
 • สตรีกับการพัฒนาชุมชน
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ภูมิจิต เรืองเดช,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 10/2/49
 • งวน ญิล
 • LLLLL
 • จิตวิญญาณมารดาธิปไตยในสังคมเขมร ; ปรอลึงเมียดาธิปเต็ย กน็องสังกุมขแมร์ / แต่งโดย งวน ญิล ;แปลโดย ภูมิจิต เรืองเดช
 • ปรอลึงเมียดาธิปเต็ย กน็องสังกุมขแมร์
 • สตรี
 • สตรีกับการเมือง
 • สตรี -- การดำเนินชีวิต
 • สตรี -- ภาวะสังคม
 • สตรีกับการพัฒนาชุมชน
 • ภูมิจิต เรืองเดช,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  49200058  HQ1750.3 ง251จ 2548  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [7658]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |