สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50200316
ISBN 9748153355
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number PL4206 ส251ป 2544
ชื่อผู้แต่ง
 • สมทรง กฤตมโนรถ
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • ประชุมนิราศลพบุรี / สมทรง กฤตมโนรถ
 • พิมพลักษณ์ ลพบุรี : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 2544.
  บรรณลักษณ์ 199 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  หัวเรื่อง
 • นิราศ -- ลพบุรี.
 • ลพบุรี
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 27/02/50
 • สมทรง กฤตมโนรถ
 • LLLLL
 • ประชุมนิราศลพบุรี / สมทรง กฤตมโนรถ
 • นิราศ -- ลพบุรี.
 • ลพบุรี

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  50200316  PL4206 ส251ป 2544  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [7651]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |