สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 492000116
ชื่อย่อห้องสมุด DLC KMUTT TH-BaPIT
ภาษา thaeng
Call Number อ HD9710.A2 ส229ล [254-]
ชื่อนิติบุคคล
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • ล้านคันยานยนต์ไทยสู่เวทีโลก = Thai auto : a one million milestone / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, [254-]
  บรรณลักษณ์ 177 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
  หมายเหตุ เนื้อหา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  หัวเรื่อง
 • อุตสาหกรรมรถยนต์
 • Automobile industry and trade.
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 27/2/50
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • LLLLL
 • ล้านคันยานยนต์ไทยสู่เวทีโลก = Thai auto : a one million milestone / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • อุตสาหกรรมรถยนต์
 • Automobile industry and trade.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  49200116  อ HD9710.A2 ส229ล [254-]  ให้บริการ  ไม่ได้
   หนังสืออ้างอิง | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [7605]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28