สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 49200108,ฉ.1 49200109,ฉ.2
ชื่อย่อห้องสมุด DLC KMUTT TH-BaPIT
ภาษา tha eng
Call Number อ QL751 ห525 [254-]
ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • 50th anniversary pigeon sport in Thailand / บรรณาธิการ ธีระพล เตชะวิเชียร
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : Techavichian Brothers, [254-]
  บรรณลักษณ์ 335 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
  หมายเหตุ เนื้อหาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  หัวเรื่อง
 • สัตว์
 • นกพิราบ
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ธีระพล เตชะวิเชียร
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 2/6/49
 • LLLLL
 • 50th anniversary pigeon sport in Thailand / บรรณาธิการ ธีระพล เตชะวิเชียร
 • สัตว์
 • นกพิราบ
 • ธีระพล เตชะวิเชียร

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  49200108  อ QL751 ห525 [254-] ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   หนังสืออ้างอิง | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2.  49200109  อ QL751 ห525 [254-] ฉ.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   หนังสืออ้างอิง | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [7567]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |