สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50200167
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number จส ส898บ 2547
ชื่อผู้แต่ง
 • เสน่ห์ จามริก
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • บทบาทคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ / เสน่ห์ จามริก ; วีระ สมบูรณ์, แปล
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547.
  บรรณลักษณ์ 43 หน้า.
  หมายเหตุ pamphlet ดูที่แฟ้ม สิทธิมนุษยชน
  หัวเรื่อง
 • สิทธิมนุษยชน
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • วีระ สมบูรณ์,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 22/02/50
 • เสน่ห์ จามริก
 • LLLLL
 • บทบาทคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ / เสน่ห์ จามริก ; วีระ สมบูรณ์, แปล
 • สิทธิมนุษยชน
 • วีระ สมบูรณ์,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  50200167  จส ส898บ 2547  ให้บริการ  ได้
   จุลสาร,กฤตภาค | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [7538]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28