สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50200049,ล.1
ISBN 9749432797
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number BQ892 ส732บ 2549
ชื่อผู้แต่ง
 • สิริวยาส (พุทธทาสภิกขุ)
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • บทพระธรรมประจำภาพ เล่มที่ 1 คำนำและสีลธรรม / สิริวยาส (พุทธทาสภิกขุ)
 • Add Title
 • คำนำและสีลธรรม
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพ ฯ : บริษัท แปลน โมทิฟ, 2549
  บรรณลักษณ์ 623 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
  หมายเหตุ งานอนุรักษ์ต้นฉบับงานเดิม และศึกษากระบวนวิธีการทำงานของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ลำดับที่ 12-13-14 เนื่องในโอกาส พุทธทาส 100 ปี (27 พฤษภาคม พุทธศักราช 2449-2549)
  หัวเรื่อง
 • พระพุทธเจ้า -- ประวัติ
 • ศีลธรรม -- บันทึก
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 22/02/50
 • สิริวยาส (พุทธทาสภิกขุ)
 • LLLLL
 • บทพระธรรมประจำภาพ เล่มที่ 1 คำนำและสีลธรรม / สิริวยาส (พุทธทาสภิกขุ)
 • คำนำและสีลธรรม
 • พระพุทธเจ้า -- ประวัติ
 • ศีลธรรม -- บันทึก

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  50200049  BQ892 ส732บ 2549 ล.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [7504]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28