สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50200128
ISBN 9745334987
ชื่อย่อห้องสมุด DLC KMUTT 2549
Call Number อ Z5053 ค125บ 2549
ชื่อนิติบุคคล
 • คณะทำงานสารสนเทศท้องถิ่น
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • บทคัดย่องานวิจัยโคราชศึกษา / คณะทำงานสารสนเทศท้องถิ่น
 • พิมพลักษณ์ นครราชสีมา : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2549.
  บรรณลักษณ์ 189 หน้า ; 29 ซม.
  หมายเหตุ ดัชนี
  หัวเรื่อง
 • สาระสังเขปงานวิจัย
 • บรรณานุกรม
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 22/2/50
 • คณะทำงานสารสนเทศท้องถิ่น
 • LLLLL
 • บทคัดย่องานวิจัยโคราชศึกษา / คณะทำงานสารสนเทศท้องถิ่น
 • สาระสังเขปงานวิจัย
 • บรรณานุกรม

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  50200128  อ Z5053 ค125บ 2549  ให้บริการ  ไม่ได้
   หนังสืออ้างอิง | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [7498]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28