สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50200040
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number EXA ส181ข 2545
ชื่อนิติบุคคล
 • สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • ข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2545 / สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2545.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม ; 29 ซม.
  หัวเรื่อง
 • แนวข้อสอบเก่า.
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 20/02/50
 • สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 • LLLLL
 • ข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2545 / สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 • แนวข้อสอบเก่า.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  50200040  EXA ส181ข 2545  ให้บริการ  ไม่ได้
   หนังสืออ้างอิง | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [7439]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |