สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 48200311
ISBN 9747653427
ชื่อย่อห้องสมุด kku-c kku-c TH-BaPIT
Call Numberr อ HE365.T5 ก151ก 2545
ชื่อนิติบุคคล
 • กรมทางหลวง.
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • 90 ปี กรมทางหลวง : ธ เบิกทางด้วยภูมิไทย / [จัดทำโดย กรมทางหลวง]
 • พิมพลักษณ์ [กรุงเทพฯ] : กรมทางหลวง, 2545.
  บรรณลักษณ์ 239 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 27 ซม.
  หัวเรื่อง
 • ทางหลวง -- รายงาน -- ไทย |x รายงาน
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค. 28/10/48
 • กรมทางหลวง.
 • LLLLL
 • 90 ปี กรมทางหลวง : ธ เบิกทางด้วยภูมิไทย / [จัดทำโดย กรมทางหลวง]
 • ทางหลวง -- รายงาน

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  48200311  อ HE365.T5 ก151ก 2545  ให้บริการ  ไม่ได้
   หนังสืออ้างอิง | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [7155]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |