สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 46100724
ISBN 0130999245
ชื่อย่อห้องสมุด DLC DLC YDX UKM TH-BaPIT
Call Number TS156.6 .S955q 2000
ชื่อผู้แต่ง
 • Summers, Donna C. S.
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • Quality / Donna C.S. Summers.
 • ครั้งที่พิมพ์ 2nd ed.
  พิมพลักษณ์ Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c2000.
  บรรณลักษณ์ xi, 653 p. : ill. ; 24 cm. + 1 computer optical disc (4 3/4 in.)
  หัวเรื่อง
 • Quality assurance.
 • Process control -- Statistical methods.
 • ที่มาของทรัพยากร งปม. 23/09/46 2,315 Baht
 • Summers, Donna C. S.
 • LLLLL
 • Quality / Donna C.S. Summers.
 • Quality assurance.
 • Process control -- Statistical methods.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  46100724  TS156.6 .S955q 2000  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [7018]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |