สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 48100997
ISBN 9747588684
ชื่อย่อห้องสมุด DLC KMUTT TH-BaPIT
Call Number TX817.F7 น524 2547
ชื่อเรื่อง
 • น้ำผัก ผลไม้ เครื่องดื่มสุขภาพ / ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์, บรรณาธิการ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แสงแดด, 2547.
  บรรณลักษณ์ 143 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  หัวเรื่อง
 • น้ำผัก
 • น้ำผลไม้
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์
 • ที่มาของทรัพยากร งปม. 03/06/48 295 บาท
 • น้ำผัก ผลไม้ เครื่องดื่มสุขภาพ / ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์, บรรณาธิการ
 • น้ำผัก
 • น้ำผลไม้
 • ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  48100997  TX817.F7 น524 2547  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [6823]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |