สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 41100825,ฉ.1 41100826,ฉ.2 41100827,ฉ.3
ISBN 974-635-030-7
ชื่อย่อห้องสมุด kku-c kku-c TH-BaPIT
Call Number LB2342.4 ม139บ 2541
ชื่อผู้แต่ง
 • มณีวรรณ กมลพัฒนะ
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • บัณฑิตอุดมคติ / มณีวรรณ กมลพัฒนะ
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 4.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
  บรรณลักษณ์ 144 หน้า ; 30 ซม.
  หัวเรื่อง
 • การศึกษาขั้นอุดมศึกษา
 • ที่มาของทรัพยากร งปม. 27/11/41 150 บาท
 • มณีวรรณ กมลพัฒนะ
 • LLLLL
 • บัณฑิตอุดมคติ / มณีวรรณ กมลพัฒนะ
 • การศึกษาขั้นอุดมศึกษา

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  41100825  LB2342.4 ม139บ 2541 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  41100826  LB2342.4 ม139บ 2541 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   3. [ ขอจอง ]  41100827  LB2342.4 ม139บ 2541 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [6729]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28