สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 33101848,ฉ.1 33101849,ฉ.2 33101850,ฉ.3 33101851,ฉ.4 33101852,ฉ.5
ISBN 974-276-315-1
ชื่อย่อห้องสมุด kku-c kku-c TH-BaPIT
Call Number NC1000 ป239ก 2530
ชื่อผู้แต่ง
 • ประชิด ทิณบุตร.
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • การออกแบบกราฟฟิค = Graphic design / ประชิด ทิณบุตร.
 • Add Title
 • Graphic design
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2530.
  บรรณลักษณ์ 178 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
  หัวเรื่อง
 • การออกแบบกราฟิก
 • ที่มาของทรัพยากร งปม. 19/12/37 75 บาท
 • ประชิด ทิณบุตร.
 • LLLLL
 • การออกแบบกราฟฟิค = Graphic design / ประชิด ทิณบุตร.
 • Graphic design
 • การออกแบบกราฟิก

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  33101848  NC1000 ป239ก 2530 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  33101849  NC1000 ป239ก 2530 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   3. [ ขอจอง ]  33101850  NC1000 ป239ก 2530 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   4. [ ขอจอง ]  33101851  NC1000 ป239ก 2530 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   5. [ ขอจอง ]  33101852  NC1000 ป239ก 2530 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [6484]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28