สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 49100247,c.1 49100601,c.2
ISBN 0-521-81517-7
ชื่อย่อห้องสมุด DLC DLC YDX CIN TH-BaPIT
Call Number TJ184 .L782g 2004
ชื่อผู้แต่ง
 • Litvin, F. L.
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • Gear geometry and applied theory / Faydor L. Litvin, Alfonso Fuentes.
 • พิมพลักษณ์ Cambridge, U.K. ; New York : Cambridge University Press, 2004.
  บรรณลักษณ์ xvi, 800 p. : ill. ; 27 cm.
  หัวเรื่อง
 • Gearing.
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • Fuentes, Alfonso.
 • ที่มาของทรัพยากร งปม. 23/2/49 5,525 baht
 • Litvin, F. L.
 • LLLLL
 • Gear geometry and applied theory / Faydor L. Litvin, Alfonso Fuentes.
 • Gearing.
 • Fuentes, Alfonso.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  49100247  TJ184 .L782g 2004 c.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  49100601  TJ184 .L782g 2004 c.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [647]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28