สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 461000454
ISBN 0028019962
ชื่อย่อห้องสมุด DLC DLC TH-BaPIT
Call Number TK7870 .P498i 1996
ชื่อผู้แต่ง
 • Petruzella, Frank D.
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • Industrial electronics / Frank D. Petruzella.
 • พิมพลักษณ์ New York, N.Y. : Glencoe/McGraw-Hill, c1996.
  บรรณลักษณ์ xi, 404 p. : ill. (some col.) ; 29 cm.
  หมายเหตุ Includes index.
  หัวเรื่อง
 • Industrial electronics.
 • ที่มาของทรัพยากร งปม. 11/06/46 728 Baht
 • Petruzella, Frank D.
 • LLLLL
 • Industrial electronics / Frank D. Petruzella.
 • Industrial electronics.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  461000454  TK 7870 .P498i 1996  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [5980]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |