สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 13103365
ชื่อย่อห้องสมุด VAN VAN OSU TH-BaPIT
Call Number TK7871.9 .T951t 1969
ชื่อผู้แต่ง
 • Turner, Rufus p.
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • Transistor circuits./ Rufus p.Turner
 • ครั้งที่พิมพ์ 9nd ed.
  พิมพลักษณ์ India : Taraporevala sons, 1969.
  บรรณลักษณ์ 160 p. ; 22 cm.
  หัวเรื่อง
 • Transistor circuits.
 • ที่มาของทรัพยากร งปม. 2513
 • Turner, Rufus p.
 • LLLLL
 • Transistor circuits./ Rufus p.Turner
 • Transistor circuits.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  13103365  TK7871.9 .T951t 1969  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [5792]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |