สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 46100067
ISBN 0-07-135654-1 (pbk)
ชื่อย่อห้องสมุด DLC KMUTT TH-BaPIT
Call Number TK5101 .L888t 2000
ชื่อผู้แต่ง
 • Louis, P.J.
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • Telecommunications internetworking / P.J. Louis.
 • พิมพลักษณ์ New York : McGraw-Hill, c2000.
  บรรณลักษณ์ 537 p. : ill. ; 23 cm.
  Series
 • McGraw-Hill telecommunications.
 • หมายเหตุ Index.
  หัวเรื่อง
 • Telecommunication.
 • Telecommunication systems.
 • Internetworking (Telecommunication)
 • ที่มาของทรัพยากร งปม. 03/01/46|2,038 Baht
 • Louis, P.J.
 • LLLLL
 • Telecommunications internetworking / P.J. Louis.
 • McGraw-Hill telecommunications.
 • Telecommunication.
 • Telecommunication systems.
 • Internetworking (Telecommunication)

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  46100067  TK5101 .L888t 2000  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [5748]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |