สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37201902,ล.2
ISBN 974-8358-18-6
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number PL4209 ส931บ 2534
ชื่อผู้แต่ง
 • เสรี หวังในธรรม
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • บทละครพันทางเรื่องผู้ชนะสิบทิศ เล่ม 2 / เสรี หวังในธรรม.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊ฟ, 2534.
  บรรณลักษณ์ 590หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
  หัวเรื่อง
 • วรรณคดีไทย.
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • กาญจนา นาคสกุล,
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 16/02/37
 • เสรี หวังในธรรม
 • LLLLL
 • บทละครพันทางเรื่องผู้ชนะสิบทิศ เล่ม 2 / เสรี หวังในธรรม.
 • วรรณคดีไทย.
 • กาญจนา นาคสกุล,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  37201902  PL4209 ส931บ 2534 ล.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [5588]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28