สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 44100123 45100125,c.2
ISBN 0130996777 (pbk.)
ชื่อย่อห้องสมุด DLC DLC TH-BaPIT
Call Number TJ1185 .N378b 2000
ชื่อผู้แต่ง
 • Neely, John,
 • ชื่อเรื่อง
 • Basic machine tool operations / John E. Neely.
 • พิมพลักษณ์ Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c2000.
  บรรณลักษณ์ vi, 441 p. : ill. ; 28 cm.
  หมายเหตุ Includes index.
  หัวเรื่อง
 • Machine-tools.
 • Machine-shop practice.
 • ที่มาของทรัพยากร 11/12/44
 • Neely, John,
 • Basic machine tool operations / John E. Neely.
 • Machine-tools.
 • Machine-shop practice.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  44100123  TJ1185 .N378b 2000  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  45100125  TJ1185 .N378b 2000 c.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [5280]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |