สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 33100665,ฉ.1
ISBN 974-07-5181-4
ชื่อย่อห้องสมุด kku-c kku-c TH-BaPIT
Call Number Z665 ส776บ 2525
ชื่อผู้แต่ง
 • สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์.
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • บรรณารักษศาสตร์ภูมิหลัง / สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2.
  พิมพลักษณ์ [กรุงเทพฯ] : ไทยวัฒนาพานิช, 2525.
  บรรณลักษณ์ 144 หน้า ; 25 ซม.
  หัวเรื่อง
 • บรรณารักษศาสตร์
 • ที่มาของทรัพยากร งปม. 21/8/33 46 บาท
 • สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์.
 • LLLLL
 • บรรณารักษศาสตร์ภูมิหลัง / สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์.
 • บรรณารักษศาสตร์

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  33100665  Z665 ส776บ 2525 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [5089]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28