สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 39101258,ฉ.1 39101259,ฉ.2
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number BF637.B4 อ184บ 2537
ชื่อผู้แต่ง
 • อนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์.
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • บริหารตน : หนทางสูสุขและสำเร็จ / อนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : วันทิพย์, 2537.
  บรรณลักษณ์ 144 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  หัวเรื่อง
 • บริหารตน
 • ที่มาของทรัพยากร งปม. 4/11/39
 • อนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์.
 • LLLLL
 • บริหารตน : หนทางสูสุขและสำเร็จ / อนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์
 • บริหารตน

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  39101258  BF637.B4 อ184บ 2537 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  39120843  BF637.B4 อ184บ 2537 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [4800]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28