สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 27100124
ISBN 0273014234
ชื่อย่อห้องสมุด IAH IAH MIA TH-BaPIT
Call Number T11 .K59g 1982
ชื่อผู้แต่ง
 • Kirkman, John
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • Good style for scientific and engineering writing / John Kirkman.
 • พิมพลักษณ์ London : Pitman, 1982.
  บรรณลักษณ์ vii, 131 p. ; 22 cm.
  หัวเรื่อง
 • Technical writing.
 • ที่มาของทรัพยากร งปม. 19/08/28
 • Kirkman, John
 • LLLLL
 • Good style for scientific and engineering writing / John Kirkman.
 • Technical writing.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  27100124  T11 .K59g 1982  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [4506]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |