สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 47100498,ฉ.1 47100499,ฉ.2
ISBN 974-8328-67-8
ชื่อย่อห้องสมุด kku-c kku-c TH-BaPIT
Call Number TL233.5 น434ร 2544
ชื่อผู้แต่ง
 • นัย บำรุงเวช.
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • รถฟาร์มแทรกเตอร์ : ล้อและยาง / โดย นัย บำรุงเวช.
 • Add Title
 • ล้อและยาง.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท., 2544.
  บรรณลักษณ์ 170 หน้า : ภาพประกอบ. ; 26 ซม.
  หัวเรื่อง
 • แทรกเตอร์ -- ล้อ
 • แทรกเตอร์ -- ยาง.
 • ที่มาของทรัพยากร งปม. 9/8/47 160 บาท
 • นัย บำรุงเวช.
 • LLLLL
 • รถฟาร์มแทรกเตอร์ : ล้อและยาง / โดย นัย บำรุงเวช.
 • ล้อและยาง.
 • แทรกเตอร์ -- ล้อ
 • แทรกเตอร์ -- ยาง.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  47100498  TL233.5 น434ร 2544 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  47100499  TL233.5 น434ร 2544 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [4443]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28