สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 49100765,ล.2ฉ.1 49100766,ล.2ฉ.2
ISBN 974-323-023-8
ชื่อย่อห้องสมุด kku-c kku-c TH-BaPIT
Call Number JQ1742 ร314ศ 2546
ชื่อผู้แต่ง
 • รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • เศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ เล่ม 2 / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
 • Add Title
 • บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มติชน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.
  บรรณลักษณ์ 423 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  หัวเรื่อง
 • รัฐธรรมนูญ -- แง่เศรษฐกิจ|z ไทย. -- ไทย.
 • เศรษฐศาสตร์
 • ที่มาของทรัพยากร งปม. 9 พ.ค. 49 275 บาท
 • รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
 • LLLLL
 • เศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ เล่ม 2 / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
 • บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
 • รัฐธรรมนูญ -- แง่เศรษฐกิจ|z ไทย.
 • เศรษฐศาสตร์

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  49100765  JQ1742 ร314ศ 2546 ล.2ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  49100766  JQ1742 ร314ศ 2546 ล.2ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [429]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28