สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 481001558
ISBN 0078241499
ชื่อย่อห้องสมุด DLC DLC KSU TH-BaPIT
Call Number TS172 .M358g 2001
ชื่อผู้แต่ง
 • Marrelli, Richard S.
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • Geometric tolerancing : a text-workbook / Richard S. Marrelli and Patrick J. McCuistion.
 • พิมพลักษณ์ New York: Glencoe/McGraw-Hill, 2001.
  บรรณลักษณ์ xiii, 225p. : ill. ; 28 cm.
  หมายเหตุ Includes index.
  หัวเรื่อง
 • Tolerance (Engineering)
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • McCuistion, Patrick J.
 • ที่มาของทรัพยากร งปม. 26/10/48
 • Marrelli, Richard S.
 • LLLLL
 • Geometric tolerancing : a text-workbook / Richard S. Marrelli and Patrick J. McCuistion.
 • Tolerance (Engineering)
 • McCuistion, Patrick J.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  481001558  TS172 .M358g 2001  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [4093]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28