สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40100131,ฉ.1 40100132,ฉ.2 40100133,ฉ.3
ISBN 974-88696-5-2
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number TL145 น282ข 2537
ชื่อผู้แต่ง
 • นภจร
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • ขับรถแบบมืออาชีพ = Learn to drive / นภจร
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 4.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ธัญญา พับลิเกชั่น, 2537.
  บรรณลักษณ์ 160 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  หัวเรื่อง
 • รถยนต์
 • ที่มาของทรัพยากร งปม. 14/1/40 59 บาท
 • นภจร
 • LLLLL
 • ขับรถแบบมืออาชีพ = Learn to drive / นภจร
 • รถยนต์

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  40100131  TL145 น282ข 2537 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   2. [ ขอจอง ]  40100132  TL145 น282ข 2537 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   3. [ ขอจอง ]  40100133  TL145 น282ข 2537 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [4080]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |