สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 29100103,v.3
ISBN 0713133600
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number TS205 .C466w 1975
ชื่อผู้แต่ง
 • Chapman, W. A. J.
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • Workshop technology part 3 / W. A. J. Chapman.
 • ครั้งที่พิมพ์ 3rd ed. (SI units)
  พิมพลักษณ์ London : Edward Arnold, 1975.
  บรรณลักษณ์ 675 p. : ill. ; 22 cm.
  หัวเรื่อง
 • Machine-shop practice.
 • ที่มาของทรัพยากร งปม. 16/07/29
 • Chapman, W. A. J.
 • LLLLL
 • Workshop technology part 3 / W. A. J. Chapman.
 • Machine-shop practice.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  29100103  TS205 .C466w 1975 v.3  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [4067]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |