สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 14105630,c.1 14105631,c.2 14105632,c.3 14105633,c.4 14105636,c.5 14105639,c.6
ชื่อย่อห้องสมุด DLC DZM SER m/c CIN TH-BaPIT
Call Number TK4660 .G429w 1965
ชื่อผู้แต่ง
 • Giachino, Joseph, William,
 • ชื่อเรื่อง
 • Welding skills and practices / by J. W. Giachino, William Weeks and Elmer Brune.
 • ครั้งที่พิมพ์ 4th ed.
  พิมพลักษณ์ Chicago : American Technical Society, 1965.
  บรรณลักษณ์ 279 p. : illus. ; 24 cm.
  หัวเรื่อง
 • Electric welding.
 • Oxyacetylene welding and cutting.
 • ที่มาของทรัพยากร งปม.
 • Giachino, Joseph, William,
 • Welding skills and practices / by J. W. Giachino, William Weeks and Elmer Brune.
 • Electric welding.
 • Oxyacetylene welding and cutting.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  14105630  TK4660 .G429w 1965 c.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  14105631  TK4660 .G429w 1965 c.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   3. [ ขอจอง ]  14105632  TK4660 .G429w 1965 c.3  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   4. [ ขอจอง ]  14105633  TK4660 .G429w 1965 c.4  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   5. [ ขอจอง ]  14105636  TK4660 .G429w 1965 c.5  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   6. [ ขอจอง ]  14105639  TK4660 .G429w 1965 c.6  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [3917]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |