สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 48100738,ฉ.1 48100739,ฉ.2
ISBN 974-8328-76-7
ชื่อย่อห้องสมุด kku-c kku-c TH-BaPIT
Call Number TK7868.D5 ส876ด 2547
ชื่อผู้แต่ง
 • สุวัฒน์ รอดผล.
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • ดิจิตอลและการออกแบบวงจรลอจิก / โดย สุวัฒน์ รอดผล.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท., 2547.
  บรรณลักษณ์ 313, [1] หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  หัวเรื่อง
 • ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ -- การออกแบบ.
 • วงจรอิเล็กทรอนิกส์ -- การออกแบบ.
 • ที่มาของทรัพยากร งปม. 19/4/48 250 บาท
 • สุวัฒน์ รอดผล.
 • LLLLL
 • ดิจิตอลและการออกแบบวงจรลอจิก / โดย สุวัฒน์ รอดผล.
 • ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ -- การออกแบบ.
 • วงจรอิเล็กทรอนิกส์ -- การออกแบบ.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  48100738  TK7868.D5 ส876ด 2547 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   2. [ ขอจอง ]  48100739  TK7868.D5 ส876ด 2547 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [3368]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |