สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 31100858,ฉ.4
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number TK7816 ช553ย [25-?]
ชื่อผู้แต่ง
 • ชิตชัย สุทธาศวิน.
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • 22 โครงงานอิเล็กทรอนิกส์ / ชิตชัย สุทธาศวิน.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., [25-?].
  บรรณลักษณ์ 104 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  หัวเรื่อง
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • ที่มาของทรัพยากร งปม. 28/12/31 15 บาท
 • ชิตชัย สุทธาศวิน.
 • LLLLL
 • 22 โครงงานอิเล็กทรอนิกส์ / ชิตชัย สุทธาศวิน.
 • อิเล็กทรอนิกส์

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  31100858  TK7816 ช553ย [25-?] ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [3309]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28