สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 39100977,ล.1ฉ.3 39100981,ล.2ฉ.3 (ชำรุด จำหน่ายออก) 39100979,ล.2ฉ.1 39100975,ล.1ฉ.2
ISBN 974-512-412-5 (ล.1) 974-512-413-3 (ล.2)
Call Number TK7816 ห514 2538
ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • 500 ปัญหาอิเล็กทรอนิกส์ / เรียบเรียงโดย แผนกหนังสือพิเศษด้านอิเล็กทรอนิกส์.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538.
  บรรณลักษณ์ 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
  หมายเหตุ รวบรวมมาจาก: คอลัมน์จดหมายถึงกอง บก. ที่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์.
  หัวเรื่อง
 • อิเล็กทรอนิกส์.
 • ที่มาของทรัพยากร งปม. 20/8/39 65 บาท
 • LLLLL
 • 500 ปัญหาอิเล็กทรอนิกส์ / เรียบเรียงโดย แผนกหนังสือพิเศษด้านอิเล็กทรอนิกส์.
 • อิเล็กทรอนิกส์.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  39100979  TK7816 ห514 2538 ล.2ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  39100975  TK7816 ห514 2538 ล.1ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [3308]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |