Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 31100819,ฉ.1 31100823,ฉ.4
ISBN 9747981467
ชื่อย่อห้องสมุด kku-c kku-c TH-BaPIT
ภาษา THA
Call Number TJ950 ช514น 2529
ชื่อผู้แต่ง
 • ชาตรี อติโพธิ
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • นิวแมติคในระบบอัตโนมัติ / ชาตรี อติโพธิ, ณรงค์ ตันชีวะวงศ์
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1.
  พิมพลักษณ์ [กรุงเทพฯ] : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2529.
  บรรณลักษณ์ 259 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม.
  หมายเหตุ ชื่อเรื่องจากปกนอก
  หัวเรื่อง
 • นิวแมติกส์
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • เครื่องอัดอากาศ
 • การควบคุมอัตโนมัติ
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ณรงค์ ตันชีวะวงศ์
 • ที่มาของทรัพยากร งปม. 19/12/31 150 บาท
 • ชาตรี อติโพธิ
 • LLLLL
 • นิวแมติคในระบบอัตโนมัติ / ชาตรี อติโพธิ, ณรงค์ ตันชีวะวงศ์
 • นิวแมติกส์
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • เครื่องอัดอากาศ
 • การควบคุมอัตโนมัติ
 • ณรงค์ ตันชีวะวงศ์

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  31100819  TJ950 ช514น 2529 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  31100823  TJ950 ช514น 2529 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [2216]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |