สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 34100145
ISBN 0071004874
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number TJ260 .H747 1989
ชื่อผู้แต่ง
 • Holman, J. P.
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • Heat transfer / J.P. Holman.
 • พิมพลักษณ์ Singapore : McGraw-Hill, c1989
  บรรณลักษณ์ xx, 676 p. : ill. ; 25 cm.
  หัวเรื่อง
 • Heat -- Transmission.
 • ที่มาของทรัพยากร งปม 4/03/34 264 Baht.
 • Holman, J. P.
 • LLLLL
 • Heat transfer / J.P. Holman.
 • Heat -- Transmission.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  34100145  TJ260 .H747 1989  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [2191]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |