สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 48100299
ISBN 0-07-136493-5
ชื่อย่อห้องสมุด TEF TEF DLC TH-BaPIT
Call Number QA76.9.U83 .R614l 2002
ชื่อผู้แต่ง
 • Ritter, David J.
 • ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • LabVIEW GUI : essential techniques / David J. Ritter.
 • พิมพลักษณ์ New York : McGraw-Hill, c2002.
  บรรณลักษณ์ xxiv, 562 p. : ill. ; 24 cm. + 1 computer optical disc (4 3/4 in.)
  หมายเหตุ CD-ROM contains VMware Workstation for Windows NT/2000 and Linux (30-day trial)
  หัวเรื่อง
 • Graphical user interfaces (Computer systems)
 • Scientific apparatus and instruments -- Computer simulation.
 • ที่มาของทรัพยากร งปม. 28/2/48
 • Ritter, David J.
 • LLLLL
 • LabVIEW GUI : essential techniques / David J. Ritter.
 • Graphical user interfaces (Computer systems)
 • Scientific apparatus and instruments -- Computer simulation.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  48100299  QA76.9.U83 .R614l 2002  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [2177]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |