สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 49100513
ISBN 974-93945-8-4
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number รส ข179 2549
ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • ขณะหนึ่งของความคิดถึง / รวมนักเขียน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ปีกฝัน., 2549.
  บรรณลักษณ์ 156 หน้า ; 21 ซม.
  หัวเรื่อง
 • เรื่องสั้น
 • ที่มาของทรัพยากร งปม. 1/3/49 130 บาท
 • LLLLL
 • ขณะหนึ่งของความคิดถึง / รวมนักเขียน
 • เรื่องสั้น

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  49100513  รส ข179 2549  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [1768]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |