สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 65100006
ISBN 97897420376041
ชื่อย่อห้องสมุด KASET tha TH-BaPIT
Call Number KP T2476 พ993ข 2562
ชื่อผู้แต่ง
 • ไพโรจน์ อาจรักษา
 • ชื่อเรื่อง
 • ข้อมูลข่าวสารของราชการ / ไพโรจน์ อาจรักษา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562.
  บรรณลักษณ์ 304 หน้า ; 26 ซม.
  หมายเหตุ เริ่มต้นที่คำสั่งปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่สิ้นสุดที่คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด หมายเหตุท้ายคำพิพากษา คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
  หัวเรื่อง
 • ข้อมูลข่าวสารของราชการ -- ไทย
 • ศาลปกครอง
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.
 • ที่มาของทรัพยากร เงินงบประมาณ 2565 21/01/64 300 บาท
 • ไพโรจน์ อาจรักษา
 • ข้อมูลข่าวสารของราชการ / ไพโรจน์ อาจรักษา
 • ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 • ศาลปกครอง
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  65100006  KP T2476 พ993ข 2562  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [16321]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |