สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 62100222
ISBN 9786167037202
ชื่อย่อห้องสมุด kku-c kku-c TH-BaPIT
Call Number น ป338ล 2561
ชื่อผู้แต่ง
 • ประภัสสร เสวิกุล
 • ชื่อเรื่อง
 • ลอดลายมังกร / ประภัสสร เสวิกุล
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 25.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561.
  บรรณลักษณ์ 312 หน้า. ; 21 ซม.
  หัวเรื่อง
 • นวนิยายไทย
 • ที่มาของทรัพยากร เงินงบประมาณ 2562 30/05/62 195 บาท
 • ประภัสสร เสวิกุล
 • ลอดลายมังกร / ประภัสสร เสวิกุล
 • นวนิยายไทย

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62100222  น ป338ล 2561  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [16019]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28