สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 62200003
ISBN 9789748329987
ชื่อย่อห้องสมุด kku-c kku-c TH-BaPIT
Call Number TJ 950 ฐ321น 2560
ชื่อผู้แต่ง
 • ฐิฑารีย์ ถมยา.
 • ชื่อเรื่อง
 • นิวแมติกส์และแมติกส์ไฟฟ้าเบื้องต้น / โดย ฐิฑารีย์ ถมยา.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 25.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2560.
  บรรณลักษณ์ 368 หน้า : ภาพประกอบ. ; 26 ซม.
  หัวเรื่อง
 • นิวเมติกส์
 • ไฮดรอลิกส์
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค. 22/11/61
 • ฐิฑารีย์ ถมยา.
 • นิวแมติกส์และแมติกส์ไฟฟ้าเบื้องต้น / โดย ฐิฑารีย์ ถมยา.
 • นิวเมติกส์
 • ไฮดรอลิกส์

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62200003  TJ 950 ฐ321น 2560  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [15927]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |