สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 59200119
ISBN 9740541550
ชื่อย่อห้องสมุด kku-c kku-c TH-BaPIT
Call Number JQ1745 พ181 2555
ชื่อผู้แต่ง
 • พญาไม้
 • ชื่อเรื่อง
 • บันทึกประวัติศาสตร์การเมืองไทยผ่านคมความคิดและมุมมองของ--พญาไม้
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ชวนชม, 2555.
  บรรณลักษณ์ 269 หน้า : ภาพประกอบ
  หมายเหตุ ชื่อเรื่องจากปกนอก
  ที่มาของทรัพยากร บริจาค 17/06/59
 • พญาไม้
 • บันทึกประวัติศาสตร์การเมืองไทยผ่านคมความคิดและมุมมองของ--พญาไม้

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  59200119  JQ 1745 พ181 2555  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [15527]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28