สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 59100021
ISBN 9789740333487
ชื่อย่อห้องสมุด KASET tha TH-BaPIT
Call Number PL4168 ม114บ 2558
ชื่อผู้แต่ง
 • มงคล เดชนครินทร์
 • ชื่อเรื่อง
 • บัญญัติศัพท์-ศัพท์บัญญัติ / มงคล เดชนครินทร์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
  บรรณลักษณ์ 265 หน้า ; 21 ซม.
  หัวเรื่อง
 • ศัพท์บัญญัติ
 • ภาษาไทย -- การถอดตัวอักษร
 • ภาษาไทย -- คำและวลีภาษาต่างประเทศ
 • ที่มาของทรัพยากร เงินรายได้ 2559 28/10/58 140 บาท
 • มงคล เดชนครินทร์
 • บัญญัติศัพท์-ศัพท์บัญญัติ / มงคล เดชนครินทร์
 • ศัพท์บัญญัติ
 • ภาษาไทย -- การถอดตัวอักษร
 • ภาษาไทย -- คำและวลีภาษาต่างประเทศ

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  59100021  PL 4168 ม114บ 2558  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [15195]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28