สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 59100019
ISBN 9786167233314
ชื่อย่อห้องสมุด KASET tha TH-BaPIT
Call Number QA76.76.A65 ธ199ห 2555
ชื่อผู้แต่ง
 • ธนัชสร จิตต์เนื่อง
 • ชื่อเรื่อง
 • 500 iOS Apps / ธนัชสร จิตต์เนื่อง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที, 2555.
  บรรณลักษณ์ 180 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
  หัวเรื่อง
 • โปรแกรมประยุกต์
 • ที่มาของทรัพยากร เงินรายได้ 2559 28/10/58 179 บาท
 • ธนัชสร จิตต์เนื่อง
 • 500 iOS Apps / ธนัชสร จิตต์เนื่อง
 • โปรแกรมประยุกต์

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  59100019  QA 76.76.A65 ธ199ห 2555  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [15158]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |